Un grup de professionals sanitaris i experts en tecnologies de la comunicació impulsen una comunitat de pràctica interessats pel coneixement i per l’acció per millorar l’experiència del pacient, des d’una perspectiva doble i complementària: la perspectiva de l’atenció centrada en la persona i, a la vegada, tenir una visió poblacional per identificar i respondre a les necessitats dels grups més vulnerables.

El format de “comunitat de pràctica” és una declaració d’intencions per incloure tots els implicats: pacients i cuidadors, professionals sanitaris i de l’àmbit social, de les tecnologies de la informació i de la comunicació o de les tecnologies sanitàries, gestors, indústries sanitàries en general i professionals de la comunicació.

Els elements clau de la comunitat de pràctica con:

 • Compartir coneixement.
 • Identificar bones pràctiques.
 • Aprendre junts des d’una perspectiva transdisciplinar.
 • Promoure projectes compartits de millora.
 • Contribuir a consolidar el paper central del pacient en la presa de decisions.
 • La perspectiva del pacient ha d’estar present a tot arreu on es parli de temes que afecten el pacient.

La comunitat de pràctica hauria d’avançar a partir d’un marc de relacions basats en:

 • Confiança
 • Múltiples contactes i interaccions (els “enllaços febles” de Granovetter ).
 • MobilitatMash-up d’idees i propostes pràctiques.
 • Més centrats en prototips i processos iteratius que en estudis pilot.Minimitzar les asimetries professionals o socials, de manera que allò que compta és la solidesa de les aportacions no la jerarquia o la situació.
 • Creativitat transdisciplinar.
 • Sense la digitalització no es pot explicar quasi res.
 • La innovació en el camp de l’atenció sanitària s’ha de centrar en la manera d’oferir els serveis sanitaris, més que no pas en els avenços científics.
 • La innovació sense risc és una fantasia. Per això la importància de centrar-nos en prototips que siguin millorables (o canviables) amb facilitat.
 • És imprescindible no perdre el rumb (sempre orientats als objectius clau), la tenacitat i el treball en equip.
 • Cal centrar-se en problemes importants, la qual cosa no és incompatible amb ser oportunistes (en el sentit d’aprofitar circumstàncies no planificades que permeten introduir oportunitats de millora).
 • Impregnar la filosofia del “think big, start small and move fast” .
 • Comunicar els resultats a través de múltiples vies.

Referències

 1. Granovetter, Mark S. «The strength of weak ties.» American journal of sociology (1973): 1360-1380. Accés el 21 de juliol de 2015.
 2. Richard Koch and Greg Lockwood. Superconnect. New York. McClelland & Stewart. 2010. Accés el 21 de juliol de 2015.
 3. Mayo Clinic. Center for Innovation.  Accés el 21 de juliol de 2015.