Resultats del Programa Pacient Expert Catalunya® (PPE-CAT®) en insuficiència cardíaca (IC) i malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC): 10 anys d’evolució d’una activitat comunitària d’aprenentatge entre iguals.

Assumpció González Mestre, Paloma Amil Bujan, Esther Gil Sánchez, Eva Maria Rodríguez Pérez, Sebastià Santaeugenia González, Joan Carlos Contel Segura

Resumen


CAT

El Programa Pacient Expert Catalunya® (PPE-CAT®), és una intervenció comunitària d’aprenentatge entre iguals que s’emmarca dins del projecte 1.4 de la línia 1 del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 orientat a l’Autoresponsabilització, l’autocura i el foment de l’autonomia de les persones. Aquest programa consisteix en formar grups de 10-12 persones amb un mateix problema de salut conduïts pel pacient expert, qui pateix també la malaltia i no és un professional de la salut, amb la finalitat de compartir coneixements, experiències i vivències entre tots i millorar la seva qualitat de vida i convivència amb el problema de salut. La seva durada són 9 sessions: 1 setmanal d’una hora i mitja cadascuna (13’5 hores totals).
Durant els 10 anys d’evolució del programa, s’objectiven canvis significatius en els coneixements adquirits, autocura, qualitat de vida i una millor utilització dels serveis sanitaris per part dels participants dels diferents grups implementats.

***********

ESP

El Programa Paciente Experto Cataluña® (PPE-CAT®), es una intervención comunitaria de aprendizaje entre iguales que se enmarca dentro del proyecto 1.4 de la línea 1 del Pla de Salud de Cataluña 2016-2020 orientado a la autoresponsabilizaciónx, el autocura y el fomento de la autonomía de las personas. Este programa consiste al formar grupos de 10-12 personas con un mismo problema de salud conducidos por el paciente experto, quien sufre también la dolencia y no es un profesional de la salud, con el fin de compartir conocimientos, experiencias y vivencias entre todos y mejorar su calidad de vida y convivencia con el problema de salud. Tiene una duración de 9 sesiones: 1 semanal de una hora y media cada una (13’5 horas totales).

Durante los 10 años de evolución del programa, se objetivan cambios significativos en los conocimientos adquiridos, el autocura, la calidad de vida y una mejor utilización de los servicios sanitarios por parte de los participantes de los diferentes grupos implementados.


Texto completo:

PDF PDF (CATALÀ)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Estamos preparando el número 6 (2023). ¿Quieres compartir tu experiencia? Consulta las Directrices y normas de la revista.

2604-0999