Projecte Esperança per la millora del temps d’espera al timbre en pacients ingressats al Nou hospital evangèlic

Sandra Sandra Viñas, Anna Centelles, Miriam Conde

Resumen


La prova pilot per implementar la ronda de seguretat i confort al Nou hospital evangèlic (Nhe) pretén millorar el temps de resposta al timbre, secundàriament la prevenció de caigudes i reduir les interrupcions durant el torn de treball d’ infermeria. La metodologia utilitzada ha estat estandarditzar la descripció i freqüència de les rondes horàries d’ infermeria; formació adreçada al personal d’ infermeria; enquestes dirigides a pacients, familiars i/o cuidadors i als professionals, també revisió del pla de cures de la història clínica informatitzada mitjançant procés de design thinking.

Com a resultats principals, els pacients perceben millora en el temps de resposta (80%) i els professionals destaquen el projecte com a estratègia de prevenció de caigudes (81,3%).

La detecció dels punts forts i febles són claus per desenvolupar un pla de millora, de cara al desplegament a la resta d’unitats, tant a curt termini com la optimització dels recursos existents, potenciar l’ integració en la rutina habitual; acompanyament dels equips de suport i fer-ne difusió de la mesura. Com a mig-llarg termini: potenciar model d’ atenció centrada a la persona, així com la cultura de seguretat del pacient; la revisió de processos, fonaments de lideratge i direcció de persones.

Per últim, l’anàlisi realitzada té limitacions donat l’ objectiu de caigudes requereix seguiment dels indicadors per avaluar efectivitat de la mesura en resultats en salut.


Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


Meade CM, Bursell AL, Ketelsen L. Effects of nursing rounds: on patients’ call light use, satisfaction, and safety. Am J Nurs. 2006 Sep;106(9):58-70; quiz 70-1. doi: 10.1097/00000446-200609000-00029. PMID: 16954767

Toole N, Meluskey T, Hall N. A systematic review: barriers to hourly rounding. J Nurs Manag. 2016 Apr;24(3):283-90. doi: 10.1111/jonm.12332. Epub 2015 Sep 11. PMID: 26360622.

Krepper R, Vallejo B, Smith C, Lindy C, Fullmer C, Messimer S, Xing Y, Myers K. Evaluation of a standardized hourly rounding process (SHaRP). J Healthc Qual. 2014 Mar-Apr;36(2):62-9. doi: 10.1111/j.1945-1474.2012.00222.x. Epub 2012 Dec 13. PMID: 23237186.

Goldsack, J., Bergey, M., Mascioli, S., Cunningham, J. (2015).Ronda horaria y caídas de los pacientes: ¿qué factores fomentan el éxito?. Nursing, Vol. 32, N° 5, España, 61-66.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Estamos preparando el número 6 (2023). ¿Quieres compartir tu experiencia? Consulta las Directrices y normas de la revista.

2604-0999