Proposta d’intervenció per millorar el descans nocturn a les Unitats d’hospitalització

Raimon Camps

Resumen


El son és un dels factors que més contribueixen a l’estat de benestar físic i psicològic. És una funció biològica fonamental a les nostres vides.  Es per això que l’objectiu dels hospitals ha de ser garantir un mínim de 6 hores de son sense interrupcions als pacients ingressats. 

Hi ha múltiples factors responsables de la interrupció del son en pacients hospitalitzats: tant externs al pacients com per la seva malaltia . Hi ha alguns elements que cal tenir en compte, com son: les primeres hores del son, les característiques del son previ, el control del dolor, els aspectes ambientals com soroll i il·luminació i les necessitats assistencials del pacient ingressat com presa de constants i medicació. 

Els  centres hospitalaris han de orientar-se a millorar el descans dels pacients ingressats, malgrat en ocasions sigui difícil de compaginar amb les tasques o necessitats assistencials relacionades amb l’ ingrés.


Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


https://www.redalyc.org/pdf/804/80401401.pdf

Lampron S, Copeland D. Using a Sleep Protocol to Limit Sleep Interruptions on a Medical-Surgical Unit. J Nurs Adm. 2019;49:350-353.

Venkateshiah SB, Collop NA. Sleep and sleep disorders in the hospital. Chest. 2012;141:1337-1345.

Gilsenan I. How to promote patients’ sleep in hospital. Nurs Stand. 2017;31:42-44.

Price B. Promoting healthy sleep. Nurs Stand. 2016;30:49-58.

Ritmala-Castren M, Salanterä S, Holm A, Heino M, Lundgrén-Laine H, Koivunen M. Sleep improvement intervention and its effect on patients’ sleep on the ward. J Clin Nurs. 2022;31:275-282.

https://suenon.recursosencuidados.es/wp-content/uploads/2019/05/BNotaSuenOn_17082016_def.pdf Accés el 7 de febrer de 2022.

https://suenon.recursosencuidados.es/ Accés el 7 de febrer de 2022.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Estamos preparando el número 6 (2023). ¿Quieres compartir tu experiencia? Consulta las Directrices y normas de la revista.

2604-0999