Informació i educació terapèutica al pacient, familiars i cuidadors

Margarida Jansà, Mercè Vidal

Resumen


La informació i l’educació terapéutica (ET) del pacient, familiar o cuidador van lligats a la pràctica clínica. Com tota pràctica clínica, la qualitat i l’evidència del seu impacte en formen part important. La formació continuada dels professionals és necessària ja que en general no es contemplen aquests tòpics en els diferents ensenyaments de Pregrau en Ciències de la Salut.


Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


World Health Organization. Therapeutic Patient Education Continuing Education Programmes for Health Care Providers in the Field of Prevention of Chronic Diseases. Report of a WHO Working Group 1998. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/145294/E63674.pdf. Accessible 10 de gener 2021.

Jansà M, Galindo M, Valverde M, Yoldi C, Vidal M, Isla P en nombre de la Junta Directiva de la SED y su grupo de Educación Terapéutica (GEET). Posicionamiento de la Sociedad Española de Diabetes (SED) sobre el perfil curricular y profesional de los profesionales de enfermería expertos en la atención de las personas con diabetes, sus familiares o cuidadores. Av Diabetol. 2014;30(5):150-155.

Jansà M, Vidal M. Therapeutic education in chronic patients: the diabetes model. Endocrinol Nutr. 2015 Feb;62(2):53-5. doi: 10.1016/j.endonu.2014.12.007

American Diabetes Association. 5. Facilitating behavior change and wellbeing to improve health outcomes: Standards of Medical Care in Diabetes 2021. Diabetes Care 2021;44(Suppl.1):S53–S72.

Chatterjee S, Davies MJ, Heller S, Speight J, Snoek FJ, Khunti K. Diabetes structured self-management education programmes: a narrative review and current innovations. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018 Feb;6(2):130-142.

A Nicolucci , K Kovacs Burns, R I G Holt, M Comaschi, N Hermanns, H Ishii, A Kokoszka, F Pouwer, S E Skovlund, H Stuckey, I Tarkun, M Vallis, J Wens, M Peyrot, DAWN2 Study Group. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs second study (DAWN2™): cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med 2013 Jul;30(7):767-77. doi: 10.1111/dme.12245

Jansà M, Bertran MJ, Vilardell J, Garcia F, Escarrabill J; Working Group on Information and Therapeutic Education (GTIET) of the Hospital Clínic de Barcelona.Analysis of the quality of patient therapeutic education and information in a high complexity reference hospital. J Healthc Qual Res. 2018 Nov-Dec;33(6):343-351. doi: 10.1016/j.jhqr.2018.08.003. Epub 2018 Nov 24.

Bertran MJ, Jansà M, Santiñá M, Prat A, Trilla A. Estándares de calidad de actividades educativas dirigidas a pacientes y familiares en un hospital universitario [Quality standards of educational activities for patients and families in a university hospital]. Rev Calid Asist. 2011 Jan-Feb;26(1):5-11. Spanish. doi: 10.1016/j.cali.2010.07.002.

Bertran MJ, Jansà M, Vidal M, Núñez M, Isla P, Escarrabill Methodological guidelines for preparing a structured therapeutic education program: From design to evaluation. J.Rev Clin Esp. 2020 Mar 3:S0014-2565(20)30035-7.doi: 10.1016/j.rce.2019.12.007. Online ahead of print.

Escarrabill J, Jansà M. Experiències de pacients: el tercer pilar de la qualitat. Referent. Núm 17 (2019). Papers de la Fundació Unió.

Bertran MJ, Viñarás M, Salamero M, Garcia F, Graham C, Culloch A, Escarrabill J Spanish and Catalan translation, cultural adaptation and validation of the Picker Patient Experience Questionnaire-15. J Healthc Qual Res. 2018 Jan-Feb;33(1):10-17. doi: 10.1016/j.cali.2017.12.004. Epub 2018 Feb 14.

Quirós C, Jansà M, Viñals C, Giménez M, Roca D, Escarrabill J, Garcia F, Pérez S, Conget I. Experiences and real life management of insulin pump therapy in adults with type 1 diabetes. Endocrinol Diabetes Nutr. 2018 Jul 31. pii:S2530-0164(18)30155-1

Vidal M. Avaluació de l’impacte del programa d’atenció i educació terapèutica dirigit a joves amb diabetis mellitus tipus 1 traslladats de centres pediàtrics a un hospital d’adults. Tesi doctoral 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.6035/14103.2020.474385. Accessible 10 gener 2021.

Delbrassine, N., Dia, O., Escarrabill, J. The patient’s perspective in the health care system. Shared Patient Experience (SPX). Brussels: SPX; 2020. https://spexperience.org/wp-content/uploads/2021/01/SPXPositionPaper_EN.pdf Accessible 2 febrer 2021.

Font, David; Rodríguez, Germán; Cañas, Miriam; Jansà, Margarida; Maynés, O; Vilardell, J; and Escarrabill, Joan (2015) “Participación de los pacientes en la definición de contenidos de la página web de un centro sanitario,” Revista de Innovación Sanitaria y Atención Integrada: Vol. 7: Iss. 2, Article 2. http://www.risai.org/index.php/risai/article/viewFile/6/6 . Accessible 10 gener 2021.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Estamos preparando el número 6 (2023). ¿Quieres compartir tu experiencia? Consulta las Directrices y normas de la revista.

2604-0999