Anàlisi de l’experiència pacient i professional durant la pandèmia COVID-19 a l’Hospital Plató

Anna Fernández Gallego, Raquel Franco de la Rubia, Arantza Gross Zapata

Resumen


A causa de la crisi sanitària sorgida de la pandèmia de COVID-19 tot el sistema de salut s’ha hagut de reorganitzar per adaptar l’estructura, l’organització i les tasques dels professionals sanitaris amb la finalitat de fer una atenció i cura de la salut de les persones que pateixen aquesta malaltia.
Des del Grup Experiència Pacient de l’Hospital Plató hem volgut conèixer l’experiència de les persones hospitalitzades amb COVID-19 en aïllament a Hospital Plató (Barcelona) i dels professionals que les han atès. Amb aquest objectiu vàrem entrevistar un total de 27 pacients amb preguntes relacionades amb la informació rebuda, aspectes comunicatius i de tracte abans i durant l’ingrés. I a 41 professionals amb preguntes relatives a les condicions de treball, l’impacte i recursos proporcionats pel centre per atenuar els efectes de la pandèmia. 

L’anàlisi de les dades obtingudes ens fan concloure que l’impacte emocional sofert pels professionals no ha influït negativament en el tracte i suport emocional cap a les persones hospitalitzades, ans al contrari s’ha vist reforçat positivament.

Per altra banda, hem comprovat que els problemes als quals s’han d’enfrontar els professionals davant una nova patologia i la inseguretat derivada en transmetre la informació als pacients, han afectat moderadament en l’impacte sobre la informació rebuda.

Aquests resultats ens han dut a planificar grups focals amb professionals per comentar les propostes de millora i amb pacients amb l’objectiu de conèixer i comprendre les seves necessitats i expectatives per a cocrear solucions i treballar conjuntament i seguir desenvolupant els aspectes identificats a mantenir i potenciar així com involucrar-los en el desenvolupament i implantació de les millores.


Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


Ministerio de Sanidad y Consumo. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). Situación en España. Actualización nº 218. Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias [consultado el 05-10-2020]: Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion_218_COVID-19.pdf

Andreu-Periz D, Ochando-García A, Limón-Cáceres E. Experiencias de vida y soporte percibido por las enfermeras de las unidades de hemodiálisis hospitalaria durante la pandemia de COVID.19 en España. Enferm Nefrol. 2020 Abr-Jun;23(2).148-59.

Qian Liu, Dan Luo et al. The experiences of health-care providers during the COVID-19 crisis in China: a qualitative study. Lancet Glob Health. 2020;8:e790–98.

Camps Salat R, Santamaria Guasch A (2019) L’experiència pacient en un Hospital General. XPA & Health Com. 2

Lalanza S, De los Hoyos V, Rubio P, Benítez A. Necesidades de los Pacientes de Covid-19 aislados en sus domicilios. Instituto Experiencia Paciente. 2020; [consultado el 15-10-2020]: Disponible en: https://iexp.es/insights/necesidades-de-los-pacientes-de-covid-19-aislados-en-sus-domicilios/

Manary MP, Boulding W, Staelin R & Glickman SW. The patient experience and health outcomes. N Engl J Med. 2013; 368: 201-203.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Estamos preparando el número 4 (2021). ¿Quieres compartir tu experiencia? Consulta las Directrices y normas de la revista.

2604-0999